Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vaneo Capital AB

Vaneo Capital AB

Vaneo Capital AB
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm

Hemsida:

vaneocapital.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vaneo Capital är ett investeringsföretag som ska investera i aktier och andra finansiella instrument.

Teckningsperiod:

12 september 2018 - 12 december 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,2 - 13,6 Mkr

Teckningskurs:

28-34 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8,4 - 10,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

10 000 kr, minimum 100 000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss