Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i USWE Sports AB

USWE Sports AB

USWE Sports AB
Bronsåldersgatan 1
213 76 Malmö

Hemsida:

www.uswe-sports.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

USWE Sports utvecklar och producerar ryggsäckar och vätskesystem för den internationella sport- och outdoormarknaden.

Teckningsperiod:

1 juni 2021 - 14 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

39,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

120 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

Minimum 150 aktier

Övrigt:

USWE Sports noteras på First North den 24 juni 2021.

Teckningsåtaganden från ett antal styrelseledamöter, ledande befattningshavare, befintliga aktieägare samt övriga och externa investerare finns om cirka 40 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss