Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Upsales Technology AB

Upsales Technology AB

Upsales Technology AB
Sveavägen 21
111 34 Stockholm

Hemsida:

www.upsales.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Upsales utvecklar och säljer ett CRM-system samt tillhörande funktioner som vänder sig till säljavdelningar. Produkten säljs som en abonnemangstjänst. Upsales Technology AB hette tidigare Upsales Holding AB.

Teckningsperiod:

26 mars 2019 - 10 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,08 Mkr + 3,74 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

16 april 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

337 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Upsales noteras på First North den 24 april 2019.

Swedbank Robur Fonder AB har åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om 3 MSEK. Vid stort intresse för erbjudandet på 25,08 Mkr kan Erik Penser Bank begära en övertilldelning på 3,74 Mkr.

Uppdaterat: 2019-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss