Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Unibap AB

Unibap AB

Unibap AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala

Hemsida:

unibap.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik.

Teckningsperiod:

23 maj 2022 - 7 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,8 Mkr

Teckningskurs:

68 kr per unit / 34 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 maj 2022

Värdering:

310 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:25. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugofem (25) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Lösenkursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 50,00 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 18,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss