Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Umida Group AB

Umida Group AB

Umida Group AB
Stuvaregatan 1
296 35 Åhus

Hemsida:

www.umidagroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Teckningsperiod:

14 november 2018 - 30 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,39 Mkr + 4,00 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2018

Värdering:

25,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 4 Mkr användas.

Umida har erhållet teckningsförbindelser om 4 Mkr och emissionsgarantier om 15 Mkr.

Uppdaterat: 2018-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss