Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Triboron International AB

Triboron International AB

Triboron International AB
Stenhuggarvägen 4 V
132 38 Saltsjö-Boo

Hemsida:

www.triboron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och -process. Teknologin minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar i industriella applikationer. I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3-5 %.

Teckningsperiod:

6 december 2021 - 20 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,84 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2021

Värdering:

25,68 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller per en (1) innehavd aktie en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Varje Unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:2.

Post:

Övrigt:

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Triborons B-aktieunder de tio närmast föregående handelsdagarna före respektive lösenperiod, dock lägst 1,50 SEK och högst 8 SEK. Lösenperioderna infaller under den femton (15) första dagarna i månaderna juni 2022, juni 2023 respektive juni 2024.

Uppdaterat: 2021-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss