Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Triboron International AB

Triboron International AB

Triboron International AB
Stenhuggarvägen 4 V
132 38 Saltsjö-Boo

Hemsida:

www.triboron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och -process. Teknologin minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar i industriella applikationer. I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3-5 %.

Teckningsperiod:

14 mars 2019 - 28 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,35 Mkr (+4,4 Mkr i befintliga aktier) + 4,9 Mkr

Teckningskurs:

8,80 kr

Likviddag:

3 april 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

190,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige, samt institutioner.

Post:

200 aktier, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Triboron noteras på First North den 8 april 2019.

Vid stort intresse kan en övertilldelning på 4,87 Mkr användas.

Triboron har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio­nen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 MSEK. Bland dessa kan nämnas Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj Arastoupour & Leif GW Persson, 4,0 MSEK), TJ Junior AB (2,0 MSEK), Pegroco Invest AB (2,0 MSEK), Christian Dahl Services AB, Kent Sander, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

Uppdaterat: 2019-03-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss