Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.3krproperty.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tre Kronor Property Investment består av en diversifierad portfölj med livsmedelsfastigheter, apotek samt statlig och kommunal verksamhet. Förvaltas av Catella Asset Management.

Teckningsperiod:

16 februari 2021 - 16 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

118,67 Mkr

Teckningskurs:

127 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 186,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande.

Post:

Övrigt:

Efter att marknadens stängt den 16 februari 2021 inledde Tre Kronor en riktad emission på 934 450 aktier som ska vara klar innan marknaden öppnar den 17 februari 2021.

Uppdatering: Tre Kronor sålde 934 450 aktier till 127 kr per aktie och fick in 118,7 Mkr. Priset per aktie motsvarar en rabatt om cirka 3,8 procent mot stängningskursen den 16 februari 2021.

Uppdaterat: 2021-02-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss