Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.3krproperty.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tre Kronor Property Investment består av en diversifierad portfölj med livsmedelsfastigheter, apotek samt statlig och kommunal verksamhet. Förvaltas av Catella Asset Management.

Teckningsperiod:

27 september 2018 - 18 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

350 Mkr

Teckningskurs:

107 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

568 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-09-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss