Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transtema Group AB

Transtema Group AB

Transtema Group AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.transtema.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Teckningsperiod:

13 februari 2020 - 27 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60,2 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 februari 2020

Värdering:

150,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.

Post:

Övrigt:

Mad anledning av Företrädesemission har Magnus Johansson (VD och största aktieägare), Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Carl Schneider ingått teckningsförbindelser om ca 14,1 MSEK, motsvarande ca 23,5 procent. Garantikonsortiet har ingått teckningsförbindelser om ca 8,2 MSEK, motsvarande ca 13,6 procent, genom övertagande av teckningsrätter. Resterande belopp av Företrädesemissionen, 37,8 MSEK, motsvarande 62,9 procent, omfattas av emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2020-02-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss