Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transtema Group AB

Transtema Group AB

Transtema Group AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.transtema.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Teckningsperiod:

14 september 2017 - 14 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47,25 Mkr

Teckningskurs:

52,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, tecknades av Skandia och Handelsbanken Fonder.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss