Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transtema Group AB

Transtema Group AB

Transtema Group AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.transtema.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Teckningsperiod:

8 juni 2016 - 15 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

8 % rabatt

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Bred spridning prioriteras. Riktar sig till Avanzas kunder.

Post:

100 aktier, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8 – 15 juni 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss