Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transtema Group AB

Transtema Group AB

Transtema Group AB
Flöjelbergsgatan 12
431 37 Mölndal

Hemsida:

www.transtema.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Teckningsperiod:

13 april 2015 - 30 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,36 Mkr

Teckningskurs:

3,80 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

49,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1000 aktier, dvs 3800 kr.

Övrigt:

Transtema listas på Aktietorget den 21 maj 2015.

Uppdaterat: 2015-04-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss