Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

22 januari 2019 - 12 februari 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,37 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2019

Värdering:

7,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje 1 aktie ger 2 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

1 Mkr av emissionen kommer att tecknas av Dividend Sweden AB genom att ägare överför teckningsrätter till Dividend Sweden AB.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 12 februari 2019.

Uppdaterat: 2019-01-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss