Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

14 mars 2018 - 28 mars 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,46 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 mars 2018

Värdering:

5,46 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till 3,66 MSEK, fördelat på 2,00 MSEK av emissionsgarantier med ersättning (Citroq Capital AB) samt 1,66 MSEK genom teckningsförbindelser (NS Ventures AB), vilket motsvarar 67 procent av hela emissionslikviden.

Uppdaterat: 2018-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss