Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transfer Group AB

Transfer Group AB

Transfer Group AB
Smidesvägen 10 BV
171 41 Solna

Hemsida:

www.transfer.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transfer Group är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och arbetsgivare. Genom sin portal underlättar Transfer Jobb matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden. Transfer Group AB hette tidigare Transfer Service Group AB. Transfer Service Group AB hette tidigare Transfer Jobb AB.

Teckningsperiod:

23 mars 2023 - 6 april 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23,65 Mkr

Teckningskurs:

0,21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2023

Värdering:

47,30 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80 procent.

För garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Uppdaterat: 2023-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss