Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Trainimal AB

Trainimal AB

Trainimal AB
Tulegatan 19
113 53 Stockholm

Hemsida:

trainimal.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad teknologi.

Teckningsperiod:

18 mars 2021 - 31 mars 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15,5 Mkr

Teckningskurs:

33 kr

Likviddag:

9 april 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

62 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 160 aktier.

Övrigt:

Trainimal noteras på NGM Nordic SME den 16 april 2021.

Erbjudandet är säkerställt till 8,5 Mkr via teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2021-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss