Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

8 mars 2016 - 29 mars 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

38,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 29 mars 2016.

Uppdaterat: 2016-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss