Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

2 februari 2014 - 2 februari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Familjen Brax.

Post:

Övrigt:

I samband med denna nyemission har styrelsen även fattat beslut om att anställa Peter Åström som ny VD.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss