Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

5 juni 2013 - 1 juli 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,19 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 juni 2013

Värdering:

44,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

49 % av de erbjudna aktierna tecknas med företrädesrätt och 45 % utan företrädesrätt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss