Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

26 november 2012 - 26 november 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,7 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 41,4 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission.

Post:

Övrigt:

I skrivande stund oklart till vem eller vilka emissionen riktas. Men utifrån formulering i pressmeddelande så verkar företaget säkert på att få in pengarna, vilket tyder på att den är riktad till aktörer som redan har sagt jag till att delta.

Samtidigt som denna emission kommuniceras så meddelas även att bolaget kommer att avnotera sig från Aktietorget. Huvudägare anser att värderingen som företaget har på aktiemarknaden inte ger företaget en rättvisande värdering, och att det skapar problem vid prissättning vid kapitalanskaffningar.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss