Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

30 maj 2012 - 14 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2012

Värdering:

Pre-money 42,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Företaget meddelade den 24 maj 2012 att företrädesemissionen inte blir av. De skriver "Med anledning av de förhandlingar som pågår beträffande alternativa finansieringslösningar har styrelsen för TracTechnology beslutat att ej genomföra den tidigare annonserade företrädesemissionen. Bolaget förhandlar om alternativa lösningar för att säkra den fortsatta finansieringen samtidigt som samtliga aktieägares intressen på bästa sätt tas tillvara och utspädning minimeras."

Uppdaterat: 2012-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss