Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

2 november 2021 - 2 november 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

4,89 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ej namngivna personer.

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission görs för att bara 19,6 Mkr av cirka 24,5 Mkr tecknades via teckningsoptioner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss