Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

8 maj 2020 - 8 maj 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

7,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

153,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Fårö Capital AB, MW Asset Management AB, Emanuel Eriksson, Gerhard Dal och Per Vasilis (med familj).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss