Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

7 maj 2019 - 21 maj 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,05 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 maj 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-04-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss