Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6 BV
115 26 Stockholm

Hemsida:

toprightnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Teckningsperiod:

15 april 2019 - 19 april 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Det är 15 personer/bolag som uppgivit sig som intresserade att teckna emissionen, av dessa är 4 personer/bolag att beteckna som närstående vilket är Taptum Finance AB (Fredrik Skarke, Ordf, tecknar 49%), FAAV Invest AB (Fredrik Skarke, Ordf, tecknar 8%), Carama Invest AB (Daniel Moström, vVD och Styrelseledamot, tecknar 2,5%) och Alexander Vårnäs (Försäljningschef, tecknar 1,5%). De Närstående avser tillsammans teckna 61% av den riktade emissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss