Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TiksPac AB

TiksPac AB

TiksPac AB
Torggatan 1
311 31 Falkenberg

Hemsida:

tikspac.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TiksPac har ett koncept där de erbjuder kommuner gratis hundpåsar och tillhörande ställ och uppsamlingsenhet, där företaget säljer annonsutrymme på ställen.

Teckningsperiod:

2 september 2016 - 16 september 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,9 + 0,8 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 augusti 2016

Värdering:

19,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Bolaget har säkerställt 100 procent av företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utöver företrädesemissionen på 4,9 Mkr så kan en övertilldelningsoption på 0,8 Mkr användas.

Uppdaterat: 2016-09-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss