Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Telechange AB

Telechange AB

Telechange AB
Kammakargatan 41
111 24 Stockholm

Hemsida:

telechange.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Telechange köper och säljer begagnade mobiltelefoner.

Teckningsperiod:

15 februari 2019 - 30 mars 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,1 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss