Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TC TECH Sweden AB

TC TECH Sweden AB

TC TECH Sweden AB
Pirgatan 13
374 35 Karlshamn

Hemsida:

tctech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TC TECH är ett teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Företaget har en stark patentportfölj för en unik induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material.

Teckningsperiod:

17 augusti 2016 - 17 augusti 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,3 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Den största aktieposten, 500 000 aktier, tecknas av Anders Lönner som därmed blir bolagets näst störste aktieägare efter CIMON Enterprise AB. Resterande 150 000 aktier tecknas av Länsförsäkringar Kalmar län.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss