Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.tangiamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tangiamo Touch Technology är verksamt inom touch-teknologi, elektroniska bordsspel och onlinespel om pengar. Bolaget utvecklar mjuk- och hårdvara för bettingföretag och andra aktörer.

Teckningsperiod:

31 maj 2022 - 13 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,1 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 maj 2022

Värdering:

9,57 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 21:10. De som på avstämningsdagen är aktieägare i bolaget erhåller en (1) Uniträtt för varje befintlig aktie. Tio (10) Uniträtter ger rätt att teckna tjugoen (21) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från externa investerare om cirka 11,8 MSEK och teckningsförbindelser från styrelse och ledning om cirka 0,3 MSEK, sammanlagt cirka 12,1 MSEK.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss