Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.tangiamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tangiamo Touch Technology är verksamt inom touch-teknologi, elektroniska bordsspel och onlinespel om pengar. Bolaget utvecklar mjuk- och hårdvara för bettingföretag och andra aktörer.

Teckningsperiod:

1 maj 2020 - 30 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

0,62 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Recall Capital Nordic AB.

Post:

Övrigt:

Utöver emissionen så har bolaget även upptagit ett lån på 3,5 Mrk.

"Lånet på 3,5 MSEK löper sex månader från och med 15 maj. Lånet har 5% uppläggningsavgift och 15,6% årlig ränta med kvartalsvis betalning. Långivarna har rätt att vid valfri tidpunkt under låneperioden konvertera lånet till aktier om minst 1 MSEK per gång med 10% rabatt på 15 dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP)."

Uppdatering: Teckningstiden för emissionen är 1 maj - 30 september 2020 och tecknaren är Recall Capital Nordic AB.

Uppdaterat: 2020-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss