Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Systemhus AB

Systemhus AB

Systemhus AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.systemhus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Teckningsperiod:

24 februari 2011 - 9 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,7 Mkr (+ 4,6 Mkr)

Teckningskurs:

0,50 kr (0,55 kr) per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 februari 2011

Värdering:

Pre-money 4,7 Mkr.

Villkor:

1 befintlig aktie ger 1 uniträtt. 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit för 2 kr. 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att i december 2011 teckna 1 ny aktie för 55 öre.

Post:

Övrigt:

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 februari till den 4 mars 2011. Emissionen är på 4,7 Mkr, samt om de medföljande teckningsrätterna används under december 2011 så får företaget in ytterligare 4,56 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss