Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Synthetic MR AB

Synthetic MR AB

Synthetic MR AB
Storgatan 11
582 24 Linköping

Hemsida:

www.syntheticmr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Teckningsperiod:

10 mars 2022 - 11 mars 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 939,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank.

Post:

Övrigt:

Efter att aktiemarknaden stängt den 10 mars 2022 inledde Synthetic MR en riktad emission på 60 Mkr.

SyntheticMRs största aktieägare, Nortal Investments, avser att teckna aktier till ett belopp motsvarande 20 miljoner SEK.

Uppdatering: Synthetic MR fick in 60 Mkr till 48 kr per aktie. Bland annat kan nämnas Nortal Investments AB, Invium Partners, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder, Coeli Asset Management AB, Nordea Fonder, Brohuvudet AB och Fonder förvaltade av Aktia Asset Management.

Uppdaterat: 2022-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss