Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedencare AB

Swedencare AB

Swedencare AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.swedencare.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Swedencare erbjuder produktlinjer inom hälsa och välbefinnande för husdjur.

Teckningsperiod:

23 maj 2016 - 3 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr + 4,5 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

10 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

181 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras. Vid överteckning prioriteras de som lämnat teckningsförbindelser.

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Swedencare noteras på First North den 14 juni 2016.

Teckningsförbindelser har lämnats motsvarande 73,2 % av 30 Mkr.

Uppdaterat: 2016-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss