Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

4 maj 2018 - 18 maj 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

8,31 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2018

Värdering:

8,31 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 85 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss