Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB
Lilla bommen 4 B
411 04 Göteborg

Hemsida:

www.surgical-science.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Surgical Science är en ledande aktör inom mjukvara för medicinsk simulering.

Teckningsperiod:

22 maj 2017 - 9 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

100,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Surgical Science noteras på First North den 19 juni 2017.

Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB åtagit sig att, givet vissa villkor, teckna 425 000 aktier vardera i Erbjudandet, vilket sammantaget motsvarar 29,8 Mkr och 42,5 procent av Erbjudandet.

Tre av Bolagets befintliga ägare, Marknadspotential AB, Semelin Kapitalförvaltning AB och Panasari AB har åtagit sig att teckna 552 742 aktier i emissionen, motsvarande 19,3 Mkr och 27,6 procent av Erbjudandet. Betalning kommer att ske genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget.

Uppdaterat: 2017-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss