Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Storytel AB

Storytel AB

Storytel AB
Birger Jarlsgatan 41A
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.storytel.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel. Storytel AB hette tidigare Massolit Media AB. Massolit Media AB hette tidigare Finmetron AB.

Teckningsperiod:

20 februari 2020 - 21 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

948 Mkr

Teckningskurs:

159 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8 921,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Post:

Övrigt:

Storytel inledde efter marknadens stängning den 20 februari 2020 en riktad emission på 6 miljoner aktier och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 21 februari. 6 miljoner aktier multiplicerat med stängningskursen 162,6 kr (den 20 februari) ger 975,6 Mkr, vilket således är ungefär vad bolaget planerar att få in.

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner, Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Joint Bookrunner.

Uppdatering: Storytel fick in 948 Mkr till 159 kr per aktie genom att sälja 5 963 152 nya aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,2 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 20 februari.

Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Handelsbanken Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Skandia Fonder, Swedbank Robur, TIN Fonder och Vitruvian Partners.

Uppdaterat: 2020-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss