Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stirlingversal AB

Stirlingversal AB

Stirlingversal AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

/stirlingversal.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stirlingversal marknadsför, säljer och utvecklar energisystem baserade på stirlingmotorer. Bolaget distribuerar andra företags teknik för energiproduktion genom gasifiering av biomassa.

Teckningsperiod:

3 november 2023 - 24 november 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

22,05 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

100 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss