Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stillfront Group AB

Stillfront Group AB

Stillfront Group AB
Storgatan 8
582 23 Linköping

Hemsida:

www.stillfront.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront Group utvecklar spel för olika plattformar och består av företagen Power Challenge, Bytro Labs, Coldwood Interactive och Dorado Games.

Teckningsperiod:

16 juni 2020 - 17 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1 200 Mkr

Teckningskurs:

770 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,09 Mdkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Post:

Övrigt:

Nordea Bank Abp, filial Sverige och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, vidare är Swedbank AB (publ) Joint Bookrunner.

Stillfront vill ta in 1 miljard kronor och emissionen inleddes efter att marknaden stängt den 16 juni 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 17 juni 2020.

Uppdatering: Stillfront fick in 1200 Mkr till 770 kr per aktie. Teckningspriset motsvarar en rabatt om 1,4 procent mot stängningskursen om 781,0 SEK den 16 juni 2020, samt en premie om 7,8 procent jämfört med det volymvägda genomsnittliga aktiepriset de senaste 10 handelsdagarna.

Uppdaterat: 2020-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss