Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stenhus Fastigheter i Norden AB

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Årstaängsvägen 11, vån 8
117 75 Stockholm

Hemsida:

www.stenhusfastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen.

Teckningsperiod:

30 december 2021 - 30 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

222,5 Mkr

Teckningskurs:

31,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder.

Post:

Övrigt:

Emissionen görs i syfte att finansiera den kontanta delen av vederlaget i erbjudandet avseende Halmslätten Fastighets AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss