Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Medicinaregatan 8A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.staybletherapeutics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Teckningsperiod:

3 februari 2021 - 17 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41,54 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 januari 2021

Värdering:

41,54 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss