Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Medicinaregatan 8A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.staybletherapeutics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Teckningsperiod:

4 februari 2020 - 18 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

12,30 kr per unit och aktie

Likviddag:

25 februari 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Post:

Övrigt:

Stayble Therapeutics noteras på First North den 9 mars 2020.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningsåtaganden om cirka 28 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare, varav cirka 7,9 MSEK, motsvarande 22,5 procent av Erbjudandet, kommer att erläggas genom kvittning av Bolagets utestående kortfristiga lån (som upptogs i oktober 2019 för att påbörja ansökan till myndigheter för kommande fas 2b-studie).

Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 november till och med den 1 december 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till det volymviktade priset på Bolagets aktie under perioden från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2020 med en rabatt om 30 procent, dock lägst 12,30 SEK och högst 24,60 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 35 – 70 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2020-02-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss