Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

21 augusti 2018 - 4 september 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,2 Mkr

Teckningskurs:

0,29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 augusti 2018

Värdering:

13 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje fem 5 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca 0,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 8 procent av emissionsvolymen.

Uppdatering: Korrigering till tidigare pressmeddelande; Star Vault AB (publ) har erhållit avsiktsförklaring motsvarande cirka 7,3 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2018-08-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss