Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SStar Gold Resources AB

SStar Gold Resources AB

SStar Gold Resources AB
Polisgränd 5
722 11 Västerås

Hemsida:

sstargold.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SStarGold är ett svenskt gruv- och stålbolag med verksamhet i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion av stål i staden Gaj belägen inom Orenburg-regionen och prospektering och produktion av guld, främst i Kadarområdet beläget inom Transbajkalregionen. SStar Gold Resources AB hette tidigare Voxema AB.

Teckningsperiod:

10 september 2018 - 15 november 2018

Lista:

Annat

Emissionsbelopp:

10,17 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

152,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

För varje aktie man tilldelas har man även rätt att teckna en teckningsoption utan kostnad, vilken kan användas för att teckna en ny aktie (annorlunda upplägg, men det är så det presenteras). Perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna infaller mellan den 1 januari 2019 och den 31 oktober 2019. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för SStarGolds aktie under tio handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt på 25 procent, dock aldrig lägre än 5,00 SEK och ett högsta lösenbelopp på 10,00 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss