Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

2 juni 2020 - 16 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

48,5 Mkr

Teckningskurs:

16,50 kr per unit / 5,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2020

Värdering:

67,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 TO 4.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och garantiåtaganden från icke-aktieägare.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie under perioden 15 februari – 14 mars 2021 till en teckningskurs om 8,25 kronor.

Uppdaterat: 2020-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss