Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

6 oktober 2014 - 24 oktober 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

3 november 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

75,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

Minst 400 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel på First Nort är beräknad till den 7 november 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss