Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

4 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 MNOK + 30 MNOK

Teckningskurs:

2,25 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

63,7 MNOK, exklusive optioner och konvertibler.

Villkor:

Riktar sig till den norska allmänheten och institutionella investerare.

Post:

Minimum 10 000 NOK.

Övrigt:

Obs, datumen 9-23 april är bara en uppskattning, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att perioden ska vara två veckor mitt i april.

Inför föreliggande spridningsemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 30 MSEK.

Uppdaterat: 2018-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss