Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

5 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,7 Mkr

Teckningskurs:

5,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2015

Värdering:

78,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiavtal och teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss