Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

21 januari 2015 - 4 februari 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

18,07 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission gör Ironroad ytterligare ett antal transaktioner, bland annat köper man TargetEveryOne AS, och byter sedan namn till TargetEveryOne AB. Listning på First North är planerad.

Uppdatering: Det planerade köpet av VMS Holding Inc via en apportemission blir inte av. Företrädesemissionen flyttas till januari 2015.

Uppdatering: Teckningstiden flyttas. Ny period är 21 januari - 4 februari 2015.

Uppdaterat: 2015-01-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss