Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

2 februari 2012 - 16 februari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,9 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 januari 2012

Värdering:

Pre-money 53,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser från huvudägare har lämnats om teckning motsvarande 650 tkr. Vidare har garantiåtaganden om 13,25 mkr, motsvarande 95% av det totala emissionsbeloppet, erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2012-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss